2018-08-24

Uusi kyberturvakeskus tarjoaa turvaa ympäri vuorokauden

Espoossa ja Turussa toimiva Fiarone Oy:n on avannut ainutlaatuisen kyberturvakeskuksen, joka tuo suuryritysten ja valtiollisten toimijoiden käyttämät huipputason tietoturvaratkaisut kaikkien saataville kohtuullisin kustannuksin. Oversee kyberturvakeskus on kokonaan Suomessa kehitetty tietoturvan valvontaan tarkoitettu kokonaisvaltainen oppiva palveluratkaisu, joka tarjoaa lokienhallinnan, verkon- ja työasemien valvonnan, haavoittuvuuksien hallinnan sekä reaaliaikaisen riskikuvan yritysten käyttöön. Palvelun avulla yritys voi tunnistaa tietoturvaa uhkaavat asiat heti niiden ilmettyä.

Oversee-palvelu perustuu Fiaronen omaan tuotekehitykseen. Tarjoamme palvelun käyttäjille kellon ympäri miehitetyn valvomon, jossa yritysten tapahtumia valvotaan reaaliajassa. Oversee-kyberturvakeskus sijaitsee Turussa.

Palvelulla pystytään havaitsemaan henkilötietojen väärinkäytöksiä ja varkauksia, kehittyneiden haittaohjelmien toiminnasta aiheutuneita ongelmia sekä turvaamaan eri järjestelmien lokitiedot keskitetysti esimerkiksi nopeaa viankorjausta tai tietomurtoyritysten selvittämistä varten. Palvelulla on jo nyt lukuisia suomalaisia sekä eurooppalaisia asiakkaita. Palvelun tarjoava Fiarone Oy onkin kasvanut voimakkaasti kahden viime vuoden ajan.

Tietosuoja- ja tietoturvaloukkausten havainnointi on nykyään yksi yritysten tietohallinnon suurimmista haasteista, jota varten monet yritykset eivät ole halukkaita palkkaamaan uutta henkilökuntaa tai tekemään vaadittavia investointeja. EU:n uusi tietosuoja-asetus on entisestään lisännyt yritysten vastuita: Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietoja koskevista tietosuojaloukkaukset kansalliselle viranomaiselle 72 tunnin kuluessa tapahtuman havaitsemisesta.

Uuden palvelun lähtökohtana on ollut tarjota aiemmin lähinnä valtiollisten toimijoiden ja kansainvälisten pörssiyhtiöiden käytössä olleita tekniikoita ja prosesseja kaiken kokoisten yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Palvelun avulla yritysten on mahdollista turvata liiketoimintansa ilman kohtuuttomia investointeja ja uusia henkilöstökuluja. Palvelu mahdollistaa kokonaisvaltaisen, reaaliaikaisen seurannan tietoturvariskien tunnistamiseksi sekä tarjoaa työkalut yrityksen tietosuojariskien hallintaan.

Fiarone tarjoaa nyt yrityksille mahdollisuutta tutustua palveluun pilotoinnin avulla.

Lisätietoja antavat:

  • Markus Alkio / 044 777 9001
  • markus.alkio@fiarone.com
  • toimitusjohtaja, Fiarone Oy
  • .
  • Tero Onttonen / 0400 274 974
  • tero.onttonen@fiarone.com
  • partner, Fiarone Oy

  • Takaisin