Tietosuoja on kilpailuvaltti digitaalisessa liiketoiminnassa

GDPR-palvelumme ovat selkeitä kokonaisuuksia asiakkaamme liiketoiminnan tietosuojan kehittämiseksi. Sopivat osakokonaisuudet valitaan sen mukaan kuinka yritys on jo valmistautunut tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Hyvin hoidettuna tietosuoja on luottamusta rakentava kilpailutekijä, joka kannattaa ottaa ajoissa haltuun.

GDPR lähtötilakartoitus

Tietosuoja-asetuksen lähtötilakartoitus on työpaja, jossa selvitämme yhdessä yrityksen lähtötilanteen tietosuoja-asetukseen nähden. Kartoitus pitää tyypillisesti sisällään tietoturva- ja tietosuojapolitiikan arvioinnin sekä rekisteriselosteet, poikkeamienhallinnan, lokienhallinnan, henkilöstön koulutuksen sekä sopimukset ja liitteet.

GDPR vaikutustenarviointi (DPIA)

Henkilötietojen suojaaminen ja hallinta ovat keskeinen osa tietosuoja-asetusta. Vaikutustenarvioinnissa tarkastellaan yrityksen järjestelmiä ja prosesseja henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta. Huomiomme kohdistuu myös identiteetin hallintaan sekä tietovuotokaavioiden luomiseen.


Lopputuotteena tehtävälista

Kartoitusten tavoitteena on muodostaa yritykselle ja sen johdolle selkeä kokonaiskuva tietosuojasta.
Työpajojen lopputuloksena on selkeä ja priorisoitu tehtävälista, joka toimii pohjana toimenpiteille tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.


GDPR kartoittamisesta toteutukseen

Fiarone Oy on itsenäinen asiantuntija tietosuojan ja tietoturvan kehittämisessä useilla eri toimialoilla. Kartoitusten jälkeen meillä on selkeä kuva yrityksen tarpeista ja vaadittavista toimenpiteistä sekä toteuttamisen budjetista.

GDPR kehitystoimenpiteet

GDPR kartoituksessa sekä järjestelmien vaikutustenarvioinneissa muodostetaan selkeä tehtävälista tarvittavista toimenpiteistä. Toteutuksen laajuudesta, kestosta sekä budjetista saadaan arvio kartoitustyön yhteydessä.

GDPR koulutus ja valmiuden lisääminen

Tehtävälistan toteuttamisen lisäksi valmistautuminen EU:n tietosuoja-asetukseen edellyttää henkilöstön tietoisuuden lisäämistä, jatkuvaa seurantaa sekä poikkeamienhallinnan toteuttaminen. Fiarone tarjoaa henkilöstöllesi säännöllistä koulutusta.


Aloitetaanko?

Autamme yritystäsi valmistautumaan tietosuoja-asetuksen vaatimiin asioihin sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Tarkemmat kartoituspakettien vaihtoehdot saatte myynniltämme. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!